திருச்சி மாவட்ட நாம் தமிழர் கட்சி தோழர்களின் கையெழுத்து இயக்கம் – நிழற்படங்கள் இணைப்பு!!

71

சர்வதேச போர்க்குற்ற விசாரணை தேவை எனக்கூறி திருச்சி மாவட்ட நாம் தமிழர் கட்சி தோழர்களால் கையெழுத்து இயக்கம் நடத்தப்பட்டது.

அணைத்து படங்களையும் பார்க்க கீழே சொடுக்கவும்: