உலக மகளீர் நாளை முன்னிட்டு நாம் தமிழர் மகிளீர் பாசறை நடத்தும் கருத்தரங்கம் – துண்டறிக்கை இணைப்பு!!

179

பெண் விடுதலை என்பது அரச அடக்குமுறைகளிலிருந்தும் சமூக ஒடுக்கமுறைகளிலிருந்தும் பொருளாதாரச் சுரண்டல் முறைகளிலிருந்து விடுதலை பெறுவாதாகும்.

– தேசியத்தலைவர்…

உலக மகளீர் நாளை முன்னிட்டு நாம் தமிழர் மகிளீர் பாசறை நடத்தும் கருத்தரங்கம்…

வீட்டில் இருந்து தொடங்கி வீதிக்கு வருவதே நாம் தமிழர் அரசியல் என்பதை உணர்வோம்… குடும்பமாக கலந்துகொண்டு சிறப்பிப்போம்..

முந்தைய செய்தி“நீதியைத் தேடி ஐ.நா. நோக்கி”: திருச்சி மாநகரில் நாம் தமிழர் கட்சியின் பதாகை – நிழற்படங்கள் இணைப்பு!!
அடுத்த செய்திநட நட நீ நட நட கட கட தடை கட கட: உணர்வுப் பாடல் – காணொளி இணைப்பு!!