நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையம் நாம் தமிழர் கட்சி நடத்திய முத்துகுமார் வீரவணக்க நிகழ்வு – நிழற்படங்கள்!!

77

நாள் – 29-01-2012
நன்றி – வேணு, குமாரபாளையம்