கடலூர் மாவட்டத்தில் 20/02/2012 அன்று நாம் தமிழர்கட்சி மருத்துவர் பாசறை நடத்தும் மாபெரும் இலவச மருத்துவ ஆலோசனை முகாம் – துண்டறிக்கை இணைக்கப்பட்டுள்ளது!!

193

மருத்துவம் ஒரு மகத்தான சேவை!
அது எம் மக்களுக்கு தேவை!

நாம் தமிழர்கட்சி மருத்துவர் பாசறை நடத்தும் மாபெரும் இலவச மருத்துவ ஆலோசனை முகாம்.
துவக்கி வைப்பவர் – பெருந்தமிழர் கொளத்தூர் தா.செ.மணி, தலைவர்,பெரியார் திராவிடர் கழகம்.
இடம்: வன்னியர் திருமண கூடம், போடிச்செட்டித் தெரு, திருப்பாதிரிப்புலியூர், கடலூர் மாவட்டம்
நாள்: 20-02-2012, திங்கட்கிழமை காலை 8.00 மணி முதல் மாலை 3.00 மணி வரை.