14.12.2011 அன்று கோவையில் நடந்த திரு.ஆண்டன் பாலசிங்கம் அவர்களின் வீர வணக்க நிகழ்வு – படங்கள் மற்றும் அண்ணன் செந்தமிழன் சீமான் உரையின் ஒலிப்பதிவு இணைப்பு

49

14.12.2011 ஆண்டன் பாலசிங்கம் அவர்களின் வீர வணக்க நிகழ்வு கோவையில் நடைபெற்றது . நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் அண்ணன் சீமான் கலந்து கொண்டார்.

பகுதி 1:

பகுதி 2:

பகுதி 3: