முல்லைப் பெரியாறு அணையை பற்றி அறியாத உண்மைகள் – அனைவரும் பார்க்கவேண்டிய காணொளி

81

முல்லைப் பெரியாறு அணையை பற்றி தமிழ்நாடு பொதுப்பணித்துறையின் மூத்த பொறியாளர்கள் தயாரித்த காணொளி. அனைவரும் கண்டிப்பாக பார்க்கவேண்டியது.

நன்றி: வீர இளவரசு