நெய்தலின் பாடல் – மனித குலத்திற்கு ஆபத்தான அணு உலைக்கு எதிரான பரப்புரைப் பாடல் (ஆங்கில அடிக்குறிப்புகளுடன்): காணொளி இணைப்பு!!

48

நெய்தல் – கடலும், கடல் சார்ந்த நிலமும்.

வெல்கவே!! வெல்கவே!! அணு உலையை எதிர்த்து மக்கள் போராட்டம் வெல்கவே!!