தமிழ் பெயர் பலகைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும்/இருக்கக் கூடாது – இதோ உதாரணங்கள்!!

316
இது போல் இருத்தல் கூடாது:

 

இது போல் இருத்தல் வேண்டும்:

முந்தைய செய்தி30 நிமிட புதிய பல போர் குற்ற ஆதாரங்கள் -”தண்டிக்கப்படாத குற்றங்கள்” – சானல் 4 தொலைக்காட்சி (காணொளி இணைப்பு)!!
அடுத்த செய்திதமிழில் பிறமொழி கலவாது உரையடவேண்டியது ஏன்!! ஒரு சிறுவனின் பேச்சு!!