குடந்தையில் நாம் தமிழர் கட்சியின் புரட்சியாளர் அம்பேத்கார் அவர்களுக்கு வீரவணக்க பொதுகூட்டம்

642

நாம் தமிழர் கட்சியின் புரட்சியாளர் அம்பேத்கார் அவர்களுக்கு வீரவணக்க பொதுகூட்டம்..

இடம் :- மகாமகக்குளம், கும்பகோணம்…
நாள் :- 11-12-2011
நேரம் :- மாலை 4 மணி…