குமரியை மீட்டு தந்த மார்ஷல் நேசமணி வீரவணக்க நிகழ்ச்சியில் சீமான் பேச்சு

29

இளைஞர்களே! அடிமை தளத்திலிருந்து தமிழினத்தை மீட்போம் வாரீர் – சீமான் அழைப்பு

நன்றி – தமிழன் தொலைகாட்சி…