தமிழினப்படுகொலைக்கு இந்தியா தான் பின் நின்றது உறுதியாகிவிட்டது -சீமான் GTV பேட்டி

15

இந்தியா தான் தமிழினப்படுகொலைக்கு பின் நின்றது நோர்வே அறிக்கையில் உறுதியாகிவிட்டது -சீமான் பேட்டி

முந்தைய செய்திகூடங்குளம் அணு உலைக்கு எதிரான போராட்டத்திற்கு நாம் தமிழர் அமெரிக்கா ஆதரவு
அடுத்த செய்திகூடங்குளம் மக்கள் போராட்டத்தை அவமதிக்கிறார் நாராயணசாமி: நாம் தமிழர் கட்சி கண்டனம்