நாம் தமிழர் கட்சி ஏன் ? – குமராபளையம் நாம் தமிழர் கட்சியினர் நெகிழி பாதகை.

179

நாம் தமிழர் கட்சி ஏன் ?

தமிழனை ஆள்வதற்காகவா ?
தமிழனை வாழவைப்பதற்க்காக ! …

தமிழினத்தை வைத்து பிளைப்பதர்காகவா ?
தமிழ் இனத்திற்காக உழைப்பதற்கே ! …

நாம் தமிழர் கட்சி வருமானத்திற்கா ?
இல்லை இனமானத்திற்கே ! …

சாதிகளை கடந்து, மதங்களை துறந்து, தமிழின உரிமைகளை மீட்டு எடுக்க ! செந்தமிழன் சீமான் தலைமையில் நாம் தமிழரில் ஒன்றிணைவோம் என்ற நெகிழி பாதகையை குமராபாளையம் நாம் தமிழர் கட்சியினர் நகரத்தின் பல்வேறு இடங்களில் வைத்துள்ளனர்.