சீமான் கருத்து சரியா? – தினமணி மக்கள் கருத்து முடிவுகள்

15

தி.மூ.க அமைச்சர்கள் பதவி விலகும் முடிவை முன்பே எடுத்திருந்தால் ஈழத்தில் தமிழினம் காக்கப்பட்டிருக்கும் என்ற சீமான் கருத்து …

சரி – 73.92%

தவறு – 23.71%

கருத்து இல்லை – 2.37%