[படங்கள் இணைப்பு] திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற நாம் தமிழர் கட்சியின் கலந்தாய்வு கூட்டம்.

10

திருவண்ணாமலை மாவட்ட நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் மாவட்ட செயல்வீரர்கள் கலந்தாய்வு கூட்டம் 1.1.2011 அன்று நடைபெற்றது.