“சீமானை நெருங்கும் கொலையாளிகள்” – தமிழக அரசியல் இதழில் வெளிவந்துள்ள செய்தி

224

இந்த வாரம் வெளிவந்திருக்கும் தமிழக அரசியல் வார இதழில் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செந்தமிழன் சீமான் அவர்களை பற்றி வந்துள்ள செய்தி இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.