[381 புகைப்படங்கள் இணைப்பு] வேலூர் சிறையிலிருந்து வெளிவந்தது முதல் சென்னை கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் நடந்த கூட்டம் வரையான புகைப்படங்கள்.

38

செந்தமிழன் சீமான் நேற்று அவர் மேல் போடப்பட்ட பொய்யான தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தை உடைத்து வெளிவந்தார். நேற்று வேலூர் சிறையிலிருந்து வெளிவந்தது முதல் சென்னை கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் நடந்த கூட்டம் வரை முழுமையான புகைப்பட தொகுப்பு.

http://naamtamilar.org/gallery/#/content/994_thalaimaiseyalagam/998_/

முந்தைய செய்தி[புகைப்படங்கள் 2 இணைப்பு] சிறையிலிருந்து சீறிப்பாய்ந்த சீமான் தலைமை அலுவலகத்தில்…
அடுத்த செய்திபத்திரிகையாளர் இசை பிரியாவிற்கு வீரவணக்க கூட்டம். – மே 17 இயக்கம்.