[ஒலிப்பதிவு இணைப்பு] வேலூர் சிறை வாயில் முன்பு பறை இசையுடன் கூடிய நடன கொண்டாட்டத்தில் தமிழர்கள் – பாலமுரளிவர்மன்.

161

வேலூர் சிறை வாயில் முன்பு பறை இசையுடன் கூடிய நடன கொண்டாட்டத்தில் தமிழர்கள் – பாலமுரளிவர்மன் நாம் தமிழர் இணையத்திற்கு வழங்கிய செவ்வி.

நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை பேச்சாளர் பாலமுரளி வர்மன் – வேலூர் சிறை வாயில் முன்பு இருந்து உலக தமிழர்களுக்காக அவர் வழங்கிய செவ்வி