குடியாத்தம்/கே.வி குப்பம் தொகுதி – தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பரப்புரை

208

நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக விவசாயி சின்னத்தில் போட்டியிடுகின்ற குடியாத்தம் வேட்பாளர் கலையேந்திரி அவகளையும், கே.வி குப்பம் தொகுதி வேட்பாளர் திவ்யராணி அவர்களை ஆதரித்து தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்கள் 11-03-2021 அன்று பரப்புரை மேற்கொண்டார்.