தலைமை அறிவிப்பு: எழும்பூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் – 2019

31
முந்தைய செய்திதலைமை அறிவிப்பு: இராயபுரம் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்
அடுத்த செய்திதலைமை அறிவிப்பு: திருவொற்றியூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் – 2019