நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் 2022 – முக்கிய ஆவணங்கள்

1809

https://drive.google.com/drive/folders/1FhrNCUdG_f-y_uQmi756mJzBzc275gFp?usp=sharing

வடிவமைப்புகள்

https://drive.google.com/drive/folders/1h7B1PV_Xr6KVEmNlF_J1fYk1Lm2f1vLE?usp=sharing

பரப்புரை பாடல்கள் – காணொளிகள்

https://drive.google.com/drive/folders/1WLGoE1GhajUJzzEuROsmJIjWEdR0MSpo?usp=sharing