தலைமை அறிவிப்பு: அடிப்படை உறுப்பினரிலிருந்து நீக்கம் | இராதாபுரம் தொகுதி

64

 

க.எண்: 2020030057

நாள்: 05.03.2020

தலைமை அறிவிப்பு: அடிப்படை உறுப்பினரிலிருந்து நீக்கம் | இராதாபுரம் தொகுதி

திருநெல்வேலி மாவட்டம், இராதாபுரம் தொகுதியைச் சேர்ந்த சே.சதீஷ் பன்னீர் கெவுணர் (26534568086) மற்றும் ஜா.ஆனந்த் (26533876527) ஆகியோர் கட்சியின் கட்டுப்பாட்டை மீறி செயற்பட்டதனால் அவர்கள் வகித்துவந்த பொறுப்புகளிலிருந்தும், அடிப்படை உறுப்பினரிலிருந்தும் முழுமையாக விடுவிக்கப்படுகிறார்கள்.

எனவே கட்சியின் அனைத்துநிலைப் பொறுப்பாளர்களும், உறுப்பினர்களும் இவர்களோடு கட்சித் தொடர்பான எந்த நடவடிக்கையிலும் ஈடுபடக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

நா.சந்திரசேகரன்
பொதுச்செயலாளர்