தலைமை அறிவிப்பு : திருப்பூர்-தெற்கு தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

32

தலைமை அறிவிப்பு: திருப்பூர்-தெற்கு தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

முந்தைய செய்திதலைமை அறிவிப்பு: அவினாசி தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்
அடுத்த செய்திதலைமை அறிவிப்பு: பட்டுக்கோட்டை தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்