தலைமை அறிவிப்பு: திருவெறும்பூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

10

தலைமை அறிவிப்பு: திருவெறும்பூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

முந்தைய செய்திதலைமை அறிவிப்பு: திருச்சி-கிழக்கு தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்
அடுத்த செய்திதலைமை அறிவிப்பு: மணப்பாறை தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்