தலைமை அறிவிப்பு: விராலிமலை தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்

54

விராலிமலை தொகுதி

முந்தைய செய்திதலைமை அறிவிப்பு: புதுக்கோட்டை மண்டலப் பொறுப்பாளர் நியமனம்
அடுத்த செய்திதலைமை அறிவிப்பு: இராமநாதபுரம் மண்டலப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்