அறிவிப்பு : நாம் தமிழர் கட்சியின் நிலைப்பாடு குறித்த செய்திகள்

58

அறிவிப்பு : நாம் தமிழர் கட்சியின் நிலைப்பாடு குறித்த செய்திகள்

நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்களின் அரசியல் நிலைப்பாடு, கட்சியின் நிலைப்பாடு குறித்த செய்திகள் அனைத்தும் நாம் தமிழர் கட்சியின் அதிகாரபூர்வ இணையதளமான www.naamtamilar.org யில் வருவதே உண்மையானவை.

இங்கனம்
செய்தி தொடர்பாளர், நாம் தமிழர் கட்சி