சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் – சீமான் அறிவிப்பு

9578

https://drive.google.com/drive/folders/1HNGDmvYmSAKP2aiIls5QDVFWs21pBv9v?usp=sharing