அறந்தாங்கி தொகுதி செந்தமிழன் சீமான் பரப்புரை

248

நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக விவசாயி சின்னத்தில் போட்டியிடுகின்ற அறந்தாங்கி தொகுதி வேட்பாளர் ஹுமாயூன் கபீர் அவர்களை ஆதரித்து தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவ ர்கள் 18-03-2021 அ

ன்

று

ப்

பு

ரை

மேற்கொண்டார்.

#வெல்லபோறான் விவசாயி