கடையநல்லூர் தொகுதி – கொடிகம்பம் நடுவிழா

40

கடையநல்லூர் தொகுதி நாம்தமிழர் கட்சி சார்பாக பண்பொழி கிளையில் புதிய புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் நமது உறவுகள்  கலந்து கொண்டனர்.