தலைமை அறிவிப்பு: இராசிபுரம் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

62
முந்தைய செய்திதலைமை அறிவிப்பு: கோவை வடக்கு தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்
அடுத்த செய்திதலைமை அறிவிப்பு: சங்ககிரி தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்