நாம் தமிழர் வேட்பாளர்கள் பெயர், புகைப்படம், வரிசை எண் விவரம்

1780

நாடாளுமன்றத் தேர்தல் – வேட்பாளர்கள் பெயர், புகைப்படம், வரிசை எண் விவரம்

https://drive.google.com/drive/folders/1UH_9ltzrCTeDIzNu-yzE_vlyBm0GXskD?usp=sharing

சட்டமன்றத் தேர்தல் – வேட்பாளர்கள் பெயர், புகைப்படம், வரிசை எண் விவரம்

https://drive.google.com/drive/folders/1UtKoRQeVMLraDBjZ3-O2EjWspTo-vUg0?usp=sharing