சீமான் தேர்தல் பரப்புரைப் பயணத்திட்டம் – இருபத்திரண்டாம் நாள் (15-04-2019)

97

சீமான் தேர்தல் பரப்புரைப் பயணத்திட்டம் – இருபத்திரண்டாம் நாள் (15-04-2019)

முந்தைய செய்திசீமான் தேர்தல் பரப்புரைப் பயணத்திட்டம் – இருபத்தொன்றாம் நாள் (14-04-2019)
அடுத்த செய்திவட சென்னை, மத்திய சென்னை நாடாளுமன்ற வேட்பாளர்களை ஆதரித்து சீமான் தேர்தல் பரப்புரை