சீமான் தேர்தல் பரப்புரைப் பயணத்திட்டம் – இருபத்தொன்றாம் நாள் (14-04-2019)

636

சீமான் தேர்தல் பரப்புரைப் பயணத்திட்டம் – இருபத்தொன்றாம் நாள் (14-04-2019)

 

 

முந்தைய செய்திசீமான் தேர்தல் பரப்புரைப் பயணத்திட்டம் – இருபதாம் நாள் (13-04-2019)
அடுத்த செய்திசீமான் தேர்தல் பரப்புரைப் பயணத்திட்டம் – இருபத்திரண்டாம் நாள் (15-04-2019)