தலைமை அறிவிப்பு: நாம் தமிழர் – ஜெர்மனி பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் | க.எண்: 2019030028

316

தலைமை அறிவிப்பு: நாம் தமிழர் – ஜெர்மனி பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் | க.எண்: 2019030028 | நாம் தமிழர் கட்சி

ஒருங்கிணைப்பாளர்          – க.சுஜீவன்                   – 67097601904

துணை ஒருங்கிணைப்பாளர்   – ஆ.சிறீகாந்த்           – 14445228305

செயலாளர்                   – கு.தேவன்                  – 18280708707

துணைச் செயலாளர்         – ஆ.கிருஷ்ணராஜ்          – 10709329810

பொருளாளர்                – இ.முகுந்தன்           – 12123133757

சட்ட ஆலோசகர்      – நே.பிரசாந்தன்         – 17423809612

மேற்காண் அனைவரும் நாம் தமிழர் ஜெர்மனி பொறுப்பாளர்களாக நியமிக்கப்படுவதாக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்கள் அறிவித்துள்ளார். (க.எண்: 2019030028)

இவர்கள் அனைவருக்கும், கட்சியின் அனைத்துநிலைப் பொறுப்பாளர்களும், அன்பு உறவுகள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு அன்போடு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.


தலைமை அலுவலகச் செய்திக்குறிப்பு
நாம் தமிழர் கட்சி