அறிவிப்பு: கீழ்வைத்தியனான்குப்பம் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் | க.எண்: 2019030060

13

அறிவிப்பு: கீழ்வைத்தியனான்குப்பம் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் | க.எண்: 2019030060 | நாள்: 21.03.2019

தலைவர்               –      ரா.ச.ஆனந்தன்          –      05405814223

துணைத் தலைவர்      –      க.ரவி                   –      05352642335

துணைத் தலைவர்      –      சு.நவீன்                 –      05351777757

செயலாளர்             –      ந.கிருஷ்ணமூர்த்தி –      05352686861

இணைச் செயலாளர்    –      ரா.வைகேஷ்            –      05352784426

துணைச் செயலாளர்    –      அ.முகம்மதுகவுஸ்      –      05352745262

பொருளாளர்            –      ரா.அருள்               –      13806248949

செய்திதொடர்பாளர்     –      தேவேந்திரன்          –       00325736680

இளைஞர் பாசறைப் பொறுப்பாளர்கள்

செயலாளர்             –   பா.தென்பாண்டியன்        –    05352394294

இணைச் செயலாளர்    –      ப.பிரவீன்               –      05405436975

துணைச் செயலாளர்    –      நா.பிரகாஷ்             –      15011446459

மாணவர் பாசறைப் பொறுப்பாளர்கள்

செயலாளர்             –      சு.வெற்றிவேல்         –       05352382907

இணைச் செயலாளர்    –      ரா.உதயகுமார்          –      05352630797

துணைச் செயலாளர்    –      பி. கோபிகிருஷ்ணா     –      05352064374

மகளிர் பாசறைப் பொறுப்பாளர்கள்

செயலாளர்             –      ரா.கலையேந்திரி        –      05394773381

இணைச் செயலாளர்    –      கி.கோட்டீஸ்வரி       –       05352267908

துணைச் செயலாளர்    –      தா.பாவனிலட்சுமி       –      05352984919

வீரத்தமிழர் முன்னணி பொறுப்பாளர்கள்

செயலாளர்             –      மு.முத்துகுமார்         –      05352818832

சுற்று சூழல் பாசறைப் பொறுப்பாளர்கள்

செயலாளர்             –      ஆ.தமிழரசன்          –       05405076524

கையூட்டு ஊழல் ஒழிப்பு பாசறை பொறுப்பாளர்கள்

செயலாளர்             –      சே.ராஜீவ்காந்தி         –      05351551428

மேற்காண் அனைவரும் நாம் தமிழர் கட்சி – கீழ்வைத்தியனான்குப்பம் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்களாக நியமிக்கப்படுகிறார்கள்.

இவர்கள் அனைவருக்கும், கட்சியின் அனைத்துநிலைப் பொறுப்பாளர்களும், அன்பு உறவுகள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு அன்போடு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

புரட்சி வாழ்த்துகள்!

சீமான்
தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர்