புதுச்சேரி மாநிலப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் – தலைமை அறிவிப்பு

369

புதுச்சேரி மாநிலப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் – தலைமை அறிவிப்பு | நாம் தமிழர் கட்சி

புதுச்சேரி மாநிலப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்

அரியாங்குப்பம் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்

இந்திரா நகர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்

உழவர்கரை தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்

ஊசுடு தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்

ஏம்பலம் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்

காலப்பட்டு தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல் – 01
காலப்பட்டு தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல் – 02

தட்டாஞ்சாவடி தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்

திருபுவனை தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்

நெல்லித்தோப்பு தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்

பாகூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்

மணவெளி தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல் – 01

மணவெளி தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல் – 02

முத்தியால்பேட்டை தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்

முதலியார்பேட்டை தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்

ராஜ்பவன் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்

வில்லியனூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்

முந்தைய செய்திதலைமை அறிவிப்பு: காஞ்சி தெற்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் மாற்றம்
அடுத்த செய்திமாணவ மாணவியருக்கு திருக்குறள் நூல் வழங்குதல்-சிவகங்கை மாவட்டம்