மே 18, இன எழுச்சிப் பொதுக்கூட்டம் – சுவரொட்டி, துண்டறிக்கை [தரவிறக்கம்] Download PSD

1686

மே 18, மாபெரும் இன எழுச்சிப் பொதுக்கூட்டம் – சுவரொட்டி, துண்டறிக்கை [தரவிறக்கம்]

A4- துண்டறிக்கை (Right Click -> Save as Image)

6 துண்டு – சுவரொட்டி (Right Click -> Save as Image)

 

மூல கோப்பு:Download PSD File

முந்தைய செய்திஅறிவிப்பு: மே 18, மாபெரும் இன எழுச்சிப் பொதுக்கூட்டம் – சென்னை (பெருங்குடி)
அடுத்த செய்திசுற்றறிக்கை: மாவட்டவாரியாக பொறுப்பாளர்கள் சந்திப்பு மற்றும் புதிய நிர்வாகிகள் நியமனம் (திருவள்ளூர் மாவட்டம்)