மத்திய சென்னை நடுவண் மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் – தலைமை அறிவிப்பு

22

மத்திய சென்னை நடுவண் மாவட்ட(எழும்பூர், துறைமுகம்) பொறுப்பாளர்கள்

தலைவர் – ச.இம்தியாஸ் அகமது – 00367779606
செயலாளர் – க.பிரபாகரன் – 00736468715
பொருளாளர் – தம்பி முருகேசன் – 00328299620

இவர்கள் அனைவரும் மத்திய சென்னை நடுவண் மாவட்டப் பொறுப்பாளர்களாக நியமிக்கப்படுகிறார்கள், நாம் தமிழர் கட்சி உறவுகள் அனைவரும் இவர்களுக்கு ஓத்துழைப்பு தருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.