திரு.வி.க நகர் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் – தலைமை அறிவிப்பு

42

திரு.வி.க நகர் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் – தலைமை அறிவிப்பு

26.02.2018 அன்று நடைபெற்ற தொகுதி கலந்தாய்வின் போது திரு.வி.க நகர் தொகுதிக்கான புதிய நிர்வாகிகளை தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்கள் நியமித்தார்.

புதிய நிர்வாகிகள் பட்டியல் பின்வருமாறு:

திரு.வி.க நகர் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள்-2018