11 மாடி கட்டடம் இடிந்து விழுந்து,பேரிடர் ஏற்பட்ட பகுதியை சீமான் நேரில் பார்வையிட்டார்.

20

சென்னைப் போரூரைச் சார்ந்த பாய்க்கடைப் பகுதியில் 11 மாடி  கட்டடம் இடிந்து விழுந்து,பேரிடர் ஏற்பட்ட பகுதியைப் 02/07/2014 அன்று காலை 10.30 மணிக்கு செந்தமிழன் சீமான் நேரில் பார்வையிட்டார்.