நாம் தமிழர் கட்சியின் தமிழ் உறவுகளுக்கு தலைமை அலுவலகம் அறிவிப்பு.

47

நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செந்தமிழன் சீமான் அவர்களை சந்திக்க விரும்புவோர் பிரதி ஞாயிறு அன்று மட்டும் [முன் அனுமதி பெற்று]  நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் சந்திக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளபடுகிரார்கள்.

தொடர்புக்கு,

தடா ராசா

தலைமை அலுவலக பொறுப்பாளர்

9380888111