செந்தமிழன் சீமான் நிழற்படங்கள் தொகுப்பு – 2021 | Senthamizhan Seeman HD Photos Latest Collection 2021 Election Campaign

5529

செந்தமிழன் சீமான் நிழற்படங்கள் தொகுப்பு – 2021 | Senthamizhan Seeman HD Photos Latest Collection 2021 | Google Drive Download | Tn Assembly Election Campaign

https://drive.google.com/drive/folders/1W7j6j0GcbA5GGHncnJYyp1TuwD47kBfd?usp=sharing

முந்தைய செய்திதமிழ்மொழியின் வளர்ச்சிக்கென இருக்கும் ‘தமிழ் வளர்ச்சித்துறை’ எனும் தனி அமைச்சகத்தைச் சிதைத்து, அதன் முதன்மைத்துவத்தைக் குறைத்து வலுவிழக்கச் செய்வதா? – சீமான் கண்டனம்
அடுத்த செய்திஆவடி சட்டமன்ற தொகுதி – நிவாரண உதவி