ஆயிரம்விளக்கு தொகுதி செந்தமிழன் சீமான் பரப்புரை

66

நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக விவசாயி சின்னத்தில் போட்டியிடுகின்ற ஆயிரம்விளக்கு
தொகுதி வேட்பாளர் அஜெஷெரின் அவர்களை ஆதரித்து தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்கள் 02-04-2021 அன்று பரப்புரை மேற்கொண்டார்.

#வெல்லபோறான்_விவசாயி