தலைமை அறிவிப்பு: வேதாரண்யம் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

30