தலைமை அறிவிப்பு: எடப்பாடி தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

8