தலைமை அறிவிப்பு: அடிப்படை உறுப்பினரிலிருந்து நீக்கம் | திருவிடைமருதூர் தொகுதி

42

க.எண்: 2020030075

நாள்: 19.03.2020

தலைமை அறிவிப்பு: அடிப்படை உறுப்பினரிலிருந்து நீக்கம் | திருவிடைமருதூர் தொகுதி

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவிடைமருதூர் தொகுதியைச் சேர்ந்த செ.அரவிந்தன் (13869323158) கட்சியின் கட்டுப்பாட்டை மீறி செயற்பட்டதனால் அடிப்படை உறுப்பினரிலிருந்து முழுமையாக விடுவிக்கப்படுகிறார்.

எனவே கட்சியின் அனைத்துநிலைப் பொறுப்பாளர்களும், உறுப்பினர்களும் இவரோடு கட்சித் தொடர்பான எந்த நடவடிக்கையிலும் ஈடுபடக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

நா.சந்திரசேகரன்
பொதுச்செயலாளர்