தலைமை அறிவிப்பு: மாநில இளைஞர் பாசறை ஒருங்கிணைப்பாளர் நியமனம்

76

பெ.மு‌‌.ஈஸ்வரன் அவர்கள் மாநில இளைஞர் பாசறை ஒருங்கிணைப்பாளராக நியமிக்கப்படுகிறார்.