தலைமை அறிவிப்பு: திருப்பத்தூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்

20

திருப்பத்தூர் தொகுதி

முந்தைய செய்திதலைமை அறிவிப்பு: ஜோலார்பேட்டை தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்
அடுத்த செய்திதலைமை அறிவிப்பு: வாணியம்பாடி தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்