01-09-2018 குரு ஸ்ரீ சாந்திவிஜய் ஜெயின் மகளிர் கல்லூரி கலைவிழா – சீமான் சிறப்புரை

286

01-09-2018 சீமான் சிறப்புரை | குரு ஸ்ரீ சாந்திவிஜய் ஜெயின் மகளிர் கல்லூரி கலைவிழா | சென்னை – வேப்பேரி | Seeman Latest Speech in College Cultural Festival | Guru Shree ShantiVijay Jain College For Women – Valedictory Function | Mega Inter Collegiate Cultural Fest | Sargam’18 | Chennai – Veperi | Seeman Speech GSSJC Women’s College

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1082693535224206&type=1&l=02a725cf92

செய்தியாளர் சந்திப்பு