பெரம்பூர் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் – தலைமை அறிவிப்பு

33

பெரம்பூர் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் – தலைமை அறிவிப்பு | நாம் தமிழர் கட்சி

27.02.2018 அன்று நடைபெற்ற தொகுதி கலந்தாய்வின் போது பெரம்பூர் தொகுதிக்கான புதிய நிர்வாகிகளை தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்கள் நியமித்தார்.

புதிய நிர்வாகிகள் பட்டியல் பின்வருமாறு:

பெரம்பூர் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல்-2018