காயிதே மில்லத் பொதுக்கூட்டம் (தாம்பரம்) – சீமான் எழுச்சியுரை

46

08-06-2017 கண்ணியமிகு காயிதே மில்லத்
புகழ்வணக்கப் பொதுக்கூட்டம் (தாம்பரம்) – நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்களின் எழுச்சியுரை காணொளி